Unlocked

Berlaarse jongeren aan zet!

Mentaal welzijn bij jongeren staat onder druk na een zware coronaperiode. Om Berlaarse jongeren in Berlare de mogelijkheid te bieden in eigen gemeente te genieten van een vrije zomer, organiseert het gemeentebestuur drie thema-avonden.

Bushcraft, graffiti en virtual reality zijn de ingrediënten van het Berlaarse jongerenproject ‘UNLOCKED’. Zoals de naam van het project het zegt: de lokroep naar vrijheid klinkt luid bij jongeren en biedt heel wat mogelijkheden.

De medewerkers van Huis van het Kind en CC Stroming hebben de handen in elkaar geslagen om een zomerse programmatie voor jongeren op poten te zetten. In het kader van mentaal welzijn voor jongeren is dit een eerste stap vooruit om jongeren in eigen gemeente een mooi perspectief te bieden.  Naast de eigen diensten, werken we ook samen met vzw Lejo uit Aalst, een erkende jeugdopbouworganisatie, om jongeren die avonden aan het woord te laten. Bedoeling is om na deze zomeractiviteiten, ook verder in te zetten op participatie voor jongeren in eigen gemeente. Om dit verder uit te werken zal een werkgroep opgestart worden.

De avonden zijn gericht op Berlaarse jongeren tussen 14 en 20 jaar. Alle jongeren hebben de komende week een postkaart in de brievenbus ontvangen waarbij ze persoonlijk uitgenodigd worden om aan deze gratis avonden deel te nemen. Het is niet altijd evident om jongeren te bereiken, maar op deze manier krijgt iedereen alvast de kans erbij te zijn. We werken wél nog met inschrijvingen, om alles veilig en correct te laten verlopen. Ook onze Berlaarse jeugdraad is mee betrokken in het project, zij hebben mee gebrainstormd en zullen het project mee communiceren.

De jongeren kunnen die avonden terecht voor ontspanning, maar ook als er nood is aan een luisterend oor of nood aan jongereninformatie zullen ze die avonden hiervoor terecht kunnen.

Programma

  • 8 juli | 19.30 uur Bushcraft: vuur maken en kampvuurkoken (op een weiland in de Strijpwegel in Uitbergen)
  • 11 augustus | 19.30 uur Urban Culture: graffiti staat centraal, maar ook skaters zijn meer dan welkom (parking CC Stroming Berlare)
  • 25 augustus | 19.30 uur Virtual reality + filmavond (Boerenkrijgpark Overmere)

Meer info én inschrijvingen: www.beleefberlare.be/unlocked.