Buitenschoolse kinderopvang

Het gemeentebestuur organiseert op drie locaties buitenschoolse kinderopvang. Kinderen verblijven er voor en/of na schooltijd in een huiselijke sfeer. Er is ruimte voor spel en ontspanning en de sociale ontwikkeling wordt er gestimuleerd.

Openingsuren

Schooldagen: van 7 uur tot aanvang schooltijd en van einde schooltijd tot 18.30 uur. 

Woensdagnamiddag: van einde schooltijd tot 18.30 uur.

Vakantiedagen: van 7 uur tot 18.30 uur.

Belangrijke data

 • Vrijdag 1 september: voorschools gesloten, naschools geopend
 • Maandag 2 oktober: start inschrijvingen herfstvakantie vanaf 9.15 uur - nieuw inschrijfsysteem
 • Maandag 23 oktober: uiterste kosteloze annulatie herfstvakantie
 • Maandag 30 oktober t.e.m. vrijdag 3 november: Herfstvakantie (woensdag 1 en donderdag 2 november gesloten)
 • Maandag 27 november: start inschrijvingen kerstvakantie vanaf 9 uur
 • Maandag 18 december: uiterste kosteloze annulatie kerstvakantie 
 • Maandag 25 december t.e.m. vrijdag 5 januari: Kerstvakantie (IBO Berlare geopend, IBO Overmere en Uitbergen gesloten)
  • Maandag 25 december: kerstdag = gesloten
  • Maandag 1 januari: nieuwjaarsdag = gesloten
  • Dinsdag 2 januari = gesloten

Ouderbijdrage

De ouders betalen een bijdrage die gekoppeld is aan de verblijfsduur van het kind. Deze ouderbijdrage is berekend volgens het Besluit van de Vlaamse Regering ter zake.
Vermindering vanaf het tweede kind uit hetzelfde gezin: -25%
Mogelijkheid tot aanvraag van een sociaal tarief: -50%

De tarieven kan je vinden in het huishoudelijk reglement op pagina 8.