KUNSTacademie

Afdeling Berlare
Muziek, Met kinderen, Theater, Vorming, Workshop, Lessenreeks

KUNSTacademie Wetteren Berlare is een vestiging van de hoofdschool in Wetteren en heeft 3 domeinen: beeld, muziek en woord.

Beeldatelier

Hier kunnen kinderen zich ten volle uitleven en experimenteren met tekenen, schilderen, boetseren, knutselen,… Op een speelse wijze worden leerlingen gestimuleerd en tot artistieke ontplooiing gebracht via diverse technieken en materialen. De lessen in Berlare gaan door op woensdag (13.30-15.10 uur, 15.30-17.10 uur) en zondagvoormiddag (9-10.40 uur en 10.50-12.30 uur). Ook in Overmere kunnen kinderen beeldatelier volgen op woensdag (13.30-15.10 uur).

Domeinoverschrijdende Initiatie Muziek en Woord

Op een creatieve, speelse manier leer je de basiselementen van muziek kennen door te zingen, luisteren, zelf muziek te maken met speciale instrumentjes. En wellicht krijg je dan zin om later zelf een echt muziekinstrument te leren bespelen… Maar misschien speel je wel graag toneel of vertel je wel graag een verhaaltje…? Ook dit leer je in de lessen initiatie! Lessen in Overmere en Berlare gaan door op dinsdag (16-17 uur).

Muziek

In het domein muziek zijn er verschillende soorten cursussen voor kinderen, jongeren én volwassenen: muziekatelier, individuele instrumentlessen, groepsmusiceren. Muziekatelier voor jongeren in Berlare gaat door op woensdag en zaterdag. In Overmere op donderdag. Er wordt ook notenleer gegeven voor volwassenen. Het eerste jaar heeft les op vrijdag (19-21 uur). In Berlare kan je kiezen voor lessen dwarsfluit, gitaar, koper, piano, saxofoon, slagwerk, cello en viool. Voor andere instrumenten of zang kan je naar de hoofdschool in Wetteren. In Overmere kan je terecht voor piano en viool.

Woord

Kinderen, jongeren en volwassenen ontdekken de wondere wereld van het woord. Je experimenteert met je stem en je lichaam. Je leert duidelijk spreken en je bouwt je zelfvertrouwen op. Je fantasie mag beleefd worden, je vertelt, improviseert en zet je eerste stappen op een podium. Je leert ze brengen op jouw eigen authentieke expressieve manier, je ontdekt je spelmogelijkheden, we improviseren en werken aan lichaamsbewustzijn, ontspanning, zelfzekerheid in lichaamshouding, gezond stemgebruik, duidelijke articulatie, spel en spreekplezier, durf, inleving, transformeren, variëren. Er zijn lessen in Overmere en Berlare.

 

Inschrijven kan tot 30 september.

Alle info + uurroosters op www.kunstacademiewetteren.be