Buitenschoolse kinderopvang

Het gemeentebestuur organiseert op drie locaties buitenschoolse kinderopvang. Kinderen verblijven er voor en/of na schooltijd in een huiselijke sfeer. Er is ruimte voor spel en ontspanning en de sociale ontwikkeling wordt er gestimuleerd.

Openingsuren

Schooldagen: van 7 uur tot aanvang schooltijd en van einde schooltijd tot 18.30 uur. 

Woensdagnamiddag: Van einde schooltijd tot 18.30 uur.

Vakantiedagen: Van 7uur tot 18.30 uur.

 

Krokusvakantie 2023

Start inschrijvingen maandag 23 januari om 9u voor inwoners

Van maandag 20 tot vrijdag 24 februari

 

Paasvakantie 2023

Start inschrijvingen maandag 6 maart om 9u voor inwoners

Van maandag 3 tot vrijdag 14 april

Paasmaandag gesloten – maandag 10 april

 

Zomervakantie 2023

Start inschrijvingen dinsdag 2 mei om 9u voor inwoners

 

Hemelvaart gesloten – donderdag 18 en vrijdag 19 mei

Pinkstermaandag gesloten – maandag 29 mei

 

Een overzicht van alle belangrijke data van 2023 kan je hier vinden.

Ouderbijdrage

De ouders betalen een bijdrage die gekoppeld is aan de verblijfsduur van het kind. Deze ouderbijdrage is berekend volgens het Besluit van de Vlaamse Regering ter zake.
Vermindering vanaf het tweede kind uit hetzelfde gezin: -25%
Mogelijkheid tot aanvraag van een sociaal tarief: -50%

De tarieven kan je vinden in het huishoudelijk reglement op pagina 8.

Nieuwe inschrijving

Als je jouw kind wil inschrijven voor het IBO is het noodzakelijk om een kinddossier en EN een account aan te maken via ons online inschrijfsysteem. 

Om een kinddossier aan te maken, maak je een afspraak met Dienst buitenschoolse kinderopvang. Je neemt het huishoudelijk reglement door en bezorgd ons onderstaande documenten ingevuld terug.

- Huishoudelijk reglement
- Formulier RKW
- Inschrijvingsformulier IBO
- Contract ouders.

Online inschrijfsysteem

Het online inschrijfsysteem zorgt voor een vlotte digitale afhandeling van inschrijven. De link naar onze webshop vind je hier.

De handleiding om online in te schrijven kan je hier vinden.

Wanneer?

Inschrijven voor het schooljaar:
Bij de start van ieder schooljaar wordt gevraagd om je kind online te registreren voor het nieuwe schooljaar. Zo is je kind ingeschreven voor de schooldagen gedurende dat jaar. Enkel de dagen waarop je kind aanwezig is, worden gefactureerd.
Schoolvrije dagen en vakantiedagen:
Inshrijven is verplicht.

Registreren 

Stappenplan voor online registratie:

1. Meld je aan als nieuwe gebruiker
2. Vul de gevraagde gegevens in
3. Je krijgt een mailtje, hiermee kan je jouw account activeren
4. Meld je aan met je gebruikersnaam en paswoord
5. Voeg gezinsleden toe die naar de kinderopvang komen (overzicht gezinsleden)
6. Druk dan op de knop ‘kinderopvang’, kies daar de opvanglocatie naar keuze
7. Vergeet op het einde je ‘bestelling’ niet te bevestigen