Ouders van schoolgaande kinderen? Vul de bevraging in!

BOA-decreet wil meer kinderen laten deelnemen aan vrijetijdsaanbod

Met het decreet ‘Buitenschoolse Opvang en Activiteiten’ (BOA-decreet) geeft de Vlaamse overheid aan lokale besturen de opdracht om tegen 2026 een opvang- en vrijetijdsaanbod voor schoolkinderen op poten te zetten. Op die manier worden de ontwikkelingskansen van kinderen vergroot en worden ouders ondersteund in de combinatie werk, opleiding en gezin.

Het decreet heeft drie hoofddoelen: 
1.    Speelmogelijkheden en ontplooiingskansen bieden voor elk kind.
2.    Ouders ondersteunen bij het combineren van werk, opleiding en gezin.
3.    Een toegankelijk en betaalbaar aanbod creëren van buitenschoolse opvang en activiteiten.

Concreet wordt het de bedoeling dat er meer kinderen kunnen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. Kinderen die bijvoorbeeld niet in de tekenles geraken omdat hun ouders hen niet kunnen brengen, blijven vandaag in de opvang. Daar moet tegen 2026 een mouw aan gepast worden.

Jouw feedback is belangrijk

In Berlare starten we met een grondige analyse van de huidige context: kinderen, ouders, scholen en verenigingen worden de komende tijd bevraagd en interne cijfers worden geanalyseerd. 

Voor de ouderbevraging is jouw feedback van onschatbare waarde. Via deze bevraging willen we meer te weten komen over de behoeften en wensen van ouders, en inzichten verzamelen die bijdragen aan een nog kindvriendelijker en leefbaarder Berlare.

Neem deel en win! 

Door de bevraging via deze link in te vullen, help je ons en de jongere generaties enorm vooruit én maak je via lottrekking kans op één van de Berlare cadeaubonnen ter waarde van 20 euro.

Je kan de bevraging invullen t.e.m. 3 maart 2024.

Voor hulp bij het invullen van de enquête kan je een afspraak maken bij Huis van het Kind.

Bereid om mee na te denken over de toekomst?

Ben je bereid om mee na te denken over het toekomstige opvang- en activiteitenaanbod in Berlare en wens je de enquête anoniem in te vullen? Neem contact op met Huis van het Kind Berlare.

 

Meer info
Huis van het Kind Berlare
052 43 25 44 en huisvanhetkind@berlare.be
www.huisvanhetkindberlare.be