Kamperen

Waar kamperen in Berlare?

Het is verboden om zonder toelating van het college van burgemeester en schepenen te kamperen of te laten kamperen op het openbaar domein. (GAS-reglement, artikel 55)

Wat is kamperen?

Kamperen is het overnachten of verblijven in of in de onmiddellijke nabijheid van tenten, wagens, woonwagens, caravans, kampeerwagens, mobilhomes en dergelijke, met uitzondering van vrachtwagens. Er kan enkel gekampeerd worden op de voorziene terreinen van de recreatieve bedrijven. (GAS-reglement, artikel 55)

Donkoeverpark

In Berlare geldt er op de parking voor voorbehouden mobilhomes een verbod om te kamperen. Hiermee wordt bedoeld: overnachten, stoelen en tafels te zetten, BBQ‘en, een luifel uitzetten en vuur maken. Er geldt tevens een parkeerverbod tijdens de nachturen. Er mag enkel geparkeerd worden tussen 7 uur in de ochtend en 12 uur middernacht.

Om te kamperen in Berlare dient u naar een camping of verblijfpark te gaan dat daarvoor is uitgerust:

  • Camping Groenpark: Gentsesteenweg 337, 9240 Zele - 09 367 90 71
  • Verblijfpark Donkmeer: Dendermondsesteenweg 43, 9290 Berlare - 09 367 43 93
  • Verblijfpark Gamma: Strijdamstraat 8, 9290 Berlare - 0496 29 00 40
  • Verblijfpark Kloosterputten: Donklaan 152A, 9290 Berlare - 09 367 87 42
  • Verblijfpark Noordzee: Frans Broeckaertlaan 9A, 9290 Berlare - 09 231 93 19
  • Verblijfpark Rodeo: Donklaan 190A, 9290 Berlare - 09 367 74 56
  • Verblijfpark Roosendael: Schriekenstraat 27, 9290 Berlare - 09 367 87 42

Meer info en een overzicht van de campings en verblijfparken kan je hier downloaden.