Kamperen

Wat is kamperen?

Kamperen is het overnachten of verblijven in of in de onmiddellijke nabijheid van tenten, wagens, woonwagens, caravans, kampeerwagens, mobil-homes en dergelijke, met uitzondering van vracht-wagens. Er kan enkel gekampeerd worden op de voorziene terreinen van de recreatieve bedrijven.
(GAS-reglement, artikel 55)

Waar kamperen in Berlare?

Het is verboden om zonder toelating van het colle-ge van burgemeester en schepenen te kamperen of te laten kamperen op het openbaar domein.
(GAS-reglement, artikel 55)

Donkoeverpark

In Berlare geldt er op de parking voor voorbehou-den mobilhomes een verbod om te kamperen. Hiermee wordt bedoeld: overnachten, stoelen en tafels te zetten, BBQ‘en, een luifel uitzetten en vuur maken. Er geldt tevens een parkeerverbod tijdens de nachturen. Er mag enkel gepar-keerd worden tussen 7 uur in de ochtend en 12 uur middernacht.
Om te kamperen in Berlare dient u naar een camping of verblijfpark te gaan dat daar-voor is uitgerust.

Meer info en een overzicht van de campings en verblijfparken kan je hier downloaden.