Langs Donk en Broek wandelroute

Wandelen

Winter of zomer, in elk seizoen is het gezellig op en rond Vlaanderens mooiste en grootste binnenmeer.
De omgeving biedt je een fraaie brok Scheldenatuur met een rijke verscheidenheid aan landschappen: bossen, velden, plassen en moerassen.

De route kan je hier downloaden en is ook gratis beschikbaar in het toeristisch infokantoor Onthaalpoort Donkmeer.

Meer info

Eeuwen terug is dit gedeelte van de stroom rond een stuifzandheuvel (een ’donk‘) onderhevig geweest aan een proces van verlanding en turfvorming. In de 18de en het begin van de 19de eeuw begon men turf te ontginnen als brandstof voor woningen. Na de turfwinning liepen de ontstane putten van het zogenaamde Berlaars en Overmeers Broek geleidelijk onder water. Het Overmeers Broek (het huidige Donkmeer) bleef overstroomd en is uitgegroeid tot het bekende toeristische centrum. De wateroppervlakte bedraagt ongeveer 86ha. Het Donkmeer is niet zo diep en bereikt op enkele punten maximaal 3,20m.

Vanaf wandelknooppunt 11 wandel je door Berlare Broek dat eerst in 1862 werd leeggepompt, en daarna opnieuw na de Eerste Wereldoorlog. Deze vroegere Scheldemeander is nu beschermd natuurgebied met populierenbossen, moerassen en tientallen vijvers, de zogenaamde ‘turfputten’. Op een zandheuvel aan wandelknooppunt 8 staat de beschermde Bareldonkkapel, een 13de-eeuws bedevaartsoord. De heuvel diende als uitkijkpost voor de Vlaamse opstandelingen of Brigands tijdens de Boerenkrijg die in de 18 de eeuw in Overmere ontvlamde.

Deze wandeling wordt getipt in het wandelnetwerk Kalkense Meersen Donkmeer, in het spoor van de Schelde.