Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden voor de webshop www.beleefberlare.be, de verkoop van tickets en inschrijfbewijzen bij Cultuurhuis Stroming (gemeentebestuur Berlare).

 

Artikel 1 - hoedanigheid

De website www.beleefberlare.be is het online verkooppunt van de cultuurdienst van gemeente Berlare. De cultuurdienst van de gemeente Berlare handelt als organisator voor de eigen activiteiten, cursussen, evenementen en voorstellingen.

De cultuurdienst kan ook handelen als dienstverlener voor ticketverkoop voor externe organisatoren van activiteiten en evenementen. Ze kunnen hierdoor nooit verantwoordelijk gesteld worden voor veranderingen door de externe organisatoren van data, plaats, prijs of annulering van hun activiteiten of evenementen.

Artikel 2 – betalingswijze

Artikelen geboekt via de webshop worden onmiddellijk betaald via online bancontact. De juiste gegevens (rekeningnummer, referentienummer bestelling, te betalen bedrag, bestemmeling enz.) staan vermeld in het scherm dat verschijnt wanneer de banktransactie plaatsvindt en vooraleer je de kaart in de kaartlezer stopt. Betaling dient onmiddellijk te gebeuren, indien er niet onmiddellijk wordt betaald, wordt de bestelling automatisch geannuleerd na verloop van tijd.

De cultuurdienst aanvaardt cultuurcheques. Deze cheques kunnen gecombineerd worden met cash- en elektronische betalingen. Op cultuurcheques wordt niet teruggegeven. Bijgevolg kunnen deze transacties enkel offline aan de balie van de cultuurdienst verlopen. Artikelen die niet via de webshop worden gekocht, worden bij de organiserende dienst ter plaatse contant betaald (cash of indien beschikbaar via bancontact) of uiterlijk binnen de 2 weken betaald via bankoverschrijving. Indien ze niet binnen de 2 weken worden betaald, wordt de bestelling geannuleerd.

Artikel 3 – Administratie en/of transactiekosten en portkosten

Voor de betalingen via de webshop worden geen administratieve kosten aangerekend. Wie tickets of inschrijfbewijzen met de post wil opgestuurd krijgen, betaalt een forfaitaire portkost van 2,50 euro.

Artikel 4 - terugbetaling

1. TICKETS

Mits uitzondering via bijzondere voorwaarden bepaald in de wet of artikel 8 van deze verkoopsvoorwaarden worden tickets niet omgeruild (behalve op basis van beschikbaarheid en op beslissing door de cultuurdienst) of terugbetaald. Indien een activiteit door gemeente Berlare wordt afgelast of verschuift van datum, wordt er voorzien in een terugbetaling.

2. ACTIVITEITEN

Mits uitzondering via bijzondere voorwaarden bepaald in de wet of artikel 8 van deze verkoopsvoorwaarden worden activiteiten en cursussen niet omgeruild of terugbetaald, behalve:

- bij ziekte (bewijs met medisch attest) Indien het om een meerdaagse activiteit gaat, worden de ziektedagen verrekend volgens de regel van 3.

- bij een overlijden in de familie (bewijs met overlijdensbericht) Indien het om een meerdaagse activiteit gaat, worden de ziektedagen verrekend volgens de regel van 3.

Indien er onvoldoende belangstelling is kan een activiteit of cursus geannuleerd worden. Indien een activiteit door gemeente Berlare wordt afgelast of verschuift van datum wordt er voorzien in een terugbetaling.

Artikel 5 – (E-)tickets / inschrijvingsbewijzen

Na de betalingsbevestiging worden de e-tickets of het inschrijvingsbewijs per e-mail verstuurd. Deze e-tickets of inschrijvingsbewijzen zijn in pdf-formaat. E-tickets zijn voorzien van een barcode en dienen te worden meegebracht naar de activiteit als bewijs van betaling en toegang. Aan het loket worden in sommige gevallen nog voorgedrukte tickets verkocht die geen barcode bevatten. Ook deze dienen meegebracht te worden naar de activiteit als bewijs van betaling en toegang.

Artikel 6 – Misbruik

De kopers van producten uit de webshop zullen zich onthouden van de verkoop van deze producten tegen woekerprijzen. Een woekerprijs is elke prijs boven de officiële verkoopprijs vastgelegd door de gemeente Berlare. Wanneer verkochte producten te koop worden gesteld tegen woekerprijzen, dan zullen de houders van deze producten de toegang tot het desbetreffende activiteit worden geweigerd.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

De informatie die door de gemeente Berlare op het moment van de reservering wordt verzameld, kan voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt. De gegevens worden nooit aan derden doorgegeven tenzij tussen medeorganisatoren. De door u opgegeven persoonsgegevens worden eveneens bijgehouden om controles te kunnen uitvoeren.

 

WETTELIJKE BEPALINGEN

Artikel 8

Zoals voorzien door de wet, beschikt de koper na ontvangst van de tickets over een periode van 7 werkdagen om de aankoop te annuleren of een fout in de bestelling door te geven. De koper kan dit enkel melden via aangetekende zending of tegen afgiftebewijs op het bureau van de organiserende dienst en enkel voordat het evenement heeft plaats gevonden. Als deze termijn overschreden wordt, wordt de reservering als definitief beschouwd.

Artikel 9

De natuurlijke of niet-natuurlijke persoon namens wie de reservering wordt uitgevoerd zal als enige verantwoordelijke beschouwd worden voor deze reservering en de betaling ervan.

Artikel 10

Rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriële eigendom, zullen alle modellen van het ticket, grafische ontwerpen en informaticasoftware die door de gemeente Berlare werden ontwikkeld, zijn enig eigendom blijven en mogen ze in geen enkel geval hergebruikt of nagemaakt worden.

Artikel 11

De koper erkent kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.