Digipunt

Krijg hulp van een digicoach

Opstart digipunt

Gemeente Berlare startte met een DIGIpunt in Cultuurhuis Stroming.

Dit laagdrempelig initiatief zal bewoners helpen en ondersteunen bij eenvoudige digitale vragen. Een belangrijke stap voorwaarts om te zorgen dat iedereen mee is met de digitale evolutie (e-inclusie).

DIGIpunt is een plaats waar alle inwoners van Berlare kunnen langskomen met vragen over het gebruik van hun eigen smartphone, computer, mailbox, sociale media,... Het  gaat hier over onderwerpen als ‘hoe maak ik een Facebook account aan, hoe maak ik een e-mailadres aan, hoe gebruik ik Whatsapp, hoe zoek ik uren van de trein op, hoe koop ik een ticket met mijn smartphone…’ Vragen van technische of commerciële aard (hardwareproblemen, welke computer aan te kopen) behandelen wij niet. 

DIGIpunt richt zich tot alle Berlaarse bewoners. Iedereen die even in een digitale knoop zit kan er zijn licht komen opsteken. Een bijzondere focus wordt gelegd op kwetsbare groepen zoals kortgeschoolden, kansarmen en ouderen, zowel Nederlandstaligen als anderstaligen. Voor deze mensen vormt de digitalisering van onze maatschappij steeds vaker een struikelblok.

De digidata vinden plaats op deze data.

Maandag: 1/7, 12/8, 2/9, 7/10, 15/11, 25/11, 16/12 van 18 tot 20.30 uur
Vrijdag: 14/6, 12/7, 23/8, 20/9, 18/10, 15/11, 6/12  van 9 tot 12 uur

Heb je een vraag? Stuur een email naar cultuurhuis@berlare.be of bel naar 052 43 25 50.