Leen Vandierendonck

Oplossingen en afwijkingen
Expo

Een intrigerend eigen universum heeft Leen Vandierendonck inmiddels gecreëerd, waar een geheel eigen logica regeert, die niettemin heel begrijpelijk is, als je je eenmaal overgeeft en losmaakt van het oude vertrouwde. Denk niet binnen de gekende kaders, denk erbuiten.

Want ze is beter ‘out of the box’ dan erin, stelt elk maatschappelijk regeltje in vraag, of vooral: de manier waarop onze maatschappij en bij uitbreiding onze planeet te vanzelfsprekend gereguleerd wordt.

Hebben we een handleiding nodig, en hoe moet die er dan uitzien? Als we afgaan op haar beelden zien we dat de natuurwet het her en der overneemt van de rigide opgelegde menselijke wetten, organische elementen sluipen binnen in de vaak amechtige poging tot gestructureerdheid, ze laat ook de wijsheid van oude gemeenschappen binnensijpelen in haar symboliek.

Het spanningsveld tussen nature en nurture is — misschien niet doelbewust — het speelveld van Leen Vandierendonck met daartussen een rode draad van menselijkheid: wie bedenkt er nu een ‘vangnet’ als essentieel onderdeel van een maatschappij... Annelies Vanbelle, 2022

Welkom op de 'Meet en greet' met de kunstenares op donderdagavond 23 maart tussen 18 en 21 uur. 

Gelijkaardig