Heidemeersen

Fauna en Flora

Heidemeersen is een divers natuurgebied dat bestaat uit een mozaïek van bosjes, natte weilanden afgeboord met knoestige knotwilgen, prachtige vijvers en poelen, droge zanderige terreinen en twee oude rivierduinen. Tegen de Schelde ligt het open alluviale meersengebied met vooral hooilanden.

Je treft er vele soorten bomen, planten en bloemen, vogels en insecten aan. Slechts een paar voorbeelden: duizenden bloeiende en geurende lelietje-van-dalen op de Hoge Berg, botergele dotterbloemen in de weilanden en het prachtig blauwe zandblauwtje op 't Stampkot.

Paardeweide-West

Paardeweide-West is een langgerekt natuurgebied grenzend aan de Schelde.
Het is één van de gecontroleerde overstromingsgebieden van Sigma-cluster Kalkense Meersen. Slechts sporadisch - bij zeer hoge waterstand in de Schelde- stroomt het water over de Scheldedijk en komt het gebied onder water.

Via een pad door Paardeweide-West kan je een blik werpen op de vistrap en het moerasgedeelte van Rietatol.