Reservaatzone Donkmeer

Fauna en Flora

Het landschap zoals we het nu kennen, is ontstaan uit een oude meander van de Schelde.

De Reservaatzone Donkmeer maakt deel uit van een groter gebied dat sedert lang bekendheid geniet bij de toerist, smulpaap, wandelaar, kunstenaar, bioloog en historicus. Grote ondiepe waterpartijen, ontstaan door turfontginning, bepalen het uitzicht van het Donkmeer.

In de reservaatzone wisselen oude broekbossen die kolonies van de aalscholver en blauwe reiger herbergen, fraaie turfputten, veengraslanden, rietvelden, zeggevegetaties, drijftillen en een historische eendenkooi, elkaar af.

Ontdek in onderstaande video de bonte beestenboel die afgelopen zomer paradeerde in Reservaatzone Donkmeer. Herken jij ze allemaal?

Reservaatzone Donkmeer ontdekken? Dat kan, maar enkel met gids.
Vzw Durme organiseert regelmatig avontuurlijke wandelingen doorheen de reservaatzone.

Heikens

In het westelijk deel van Reservaatzone Donkmeer ligt in het bos een schitterende veenplas. Een grondige makeover in 2018 geeft de zeldzame laagveenflora en -fauna volop kansen tot ontwikkeling. Veenpluis, moeraskruid, woudaap en porseleinhoen vinden hier een thuis.

De Polsmeersen liggen naast de veenplas Heikens en vormen zo een uitloper van het natuurgebied. In deze bloemrijke hooilanden en biodiverse sloten kom je veel zeldzame soorten tegen. Natuurvereniginge vzw Durme werkt hier hard aan de bescherming en ontwikkeling van de natuur.

Veengraslanden - Broekmeers

Aan de oever van het Donkmeer vind je bloemrijke graslanden met veel heldere, plantenrijke sloten. In de bodem zit nog heel wat veen. Aan de randen staan brede rietzones. Samen vormen ze een ideale biotoop voor roerdompen en woudapen die er kunnen jagen op visjes en libellen zoals de vroegere glazenmaker en de gevlekte witsnuitlibel.

Hemelse Rij

Ten zuiden van het Donkmeer ligt een mooi boscomplex. Dit waterrijke bosgebied heeft weinig drukke menselijke activiteit. Door zijn afgelegen rustige ligging schakelt de natuur hier een tandje hoger.

Niemand weet precies waar de naam Hemelse Rij vandaan komt.
De combinatie van de soms oorverdovende stilte in dit gebied met de aanwezigheid van een rijke biodiversiteit hebben hier hoogstwaarschijnlijk mee te maken. Je vindt hier uitzonderlijke planten- en diersoorten.