Scheldebroeken

Fauna en Flora

Op de linker Scheldeoever, op het grondgebied van de gemeente Zele, Berlare en Wichelen, bevinden zich de Scheldebroeken. Dit is een uitgestrekt vlak en laaggelegen cultuurlandschap op alluviale bodem. Het is een open, onbebouwde ruimte met weinig opgaande kleine landschapselementen.

Tot het begin van de jaren '70 bevloeien de landbouwers elke winter de ecologische waardevolle hooilanden met Scheldewater. De originele kleinschalige lappendeken van hooilanden en sloten is nog op heel wat plaatsen terug te vinden. 

Sinds 1992 werk natuurvereniging vzw Durme hier aan het herstel van de natuur.

Rietatol - Paardeweide

In het projectgebied Paardeweide, ook wel ‘het Zwin van Berlare’ genoemd, kunnen wandelaars zich tegoed doen aan wondere taferelen die de natte natuur met zich meebrengt. Zo heeft het rietatol van dertig hectare, met tal van sloten en eilandjes, een enorme aantrekkingskracht op watervogels en steltlopers. Via het wandelpad met infoborden kan je het gebied beter leren kennen.

De Paardeweide doet ook dienst als gecontroleerd overstromingsgebied. Dat betekent dat het bij extreme weersomstandigheden Scheldewater kan bergen op een veilige manier. Ongeveer één keer per jaar - bij een noordwesterstorm - komt het gebied onder water te staan. Je vindt er afwisselend diepere zones met open water en ondiepe zones met rietvegetatie.

Deze biotoop is ideaal voor kieskeurige vogels zoals het woudaapje, de kwak en de roerdomp. Natuurvereniging vzw Durme staat in voor het beheer. Zij voorkomen dat exoten zoals reuzebalsemien kansen krijgen en houden het moeras wilgenvrij. De doelsoorten in dit gebied houden hier namelijk niet van.

Paardebroek

Dit is een gebied in volle ontwikkeling. Nu vind je er reeds verschillende hectaren mooie, bloemrijke meersen: natte graslanden doorspekt met sloten en laantjes. De hooilanden kleuren in het voorjaar roze en geel door een zee van echte koekoeksbloemen en scherpe boterbloemen. Vanaf de Scheldedijk heb je een prachtig zicht.