Wie volgt Camille Sonneville op als ‘Berlaars Sportfiguur’?

Op vrijdag 23 februari 2024 vindt opnieuw het Berlaarse Sportgala plaats in CC Stroming. Laureaten die het afgelopen jaar (2023) noemenswaardige sportprestaties leverden, komen in aanmerking voor een huldiging.

Ben of ken je een Berlaarse ploeg, individuele sporter, vrijwilliger, G-sporter… die een extra applaus verdient? Geef jouw kandida(a)t(en) ten laatste 17 december 2023 door via www.beleefberlare.be/sportgala