Geopark Schelde Delta krijgt UNESCO Global Geopark keurmerk

Nergens ter wereld is de wisselwerking tussen mens en water zo zichtbaar in het landschap als in de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta. Het gebied blijkt zó geologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk uniek dat de regio zich voortaan een UNESCO Global Geopark mag noemen.

In Berlare ben je nooit ver weg van de kronkelende Schelde. Ook in het landschap liet ze haar sporen na. Van betoverende paleomeanders tot kronkelwaardruggen en meersen. Het huidige landschap van Geopark Schelde Delta is een verhaal van 50 miljoen jaar bodemdaling en -opheffing, van stijging en van daling van de zeespiegel, van getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden van de laatste tweeduizend jaar: de Deltawerken, kleiputten voor de baksteennijverheid, turfwinning voor energie en zout, houtkap voor de bouw, gecontroleerde overstromingsgebieden (Sigmaplan)…

Internationaal keurmerk voor geologie

De erkenning als UNESCO Geopark is een keurmerk dat internationale aandacht schenkt aan het geologisch erfgoed van het gebied, en de daarmee samenhangende cultuurhistorie. Dit geeft initiatieven voor onderzoek, natuur- en landschapsbeheer en duurzaam toerisme dan ook meer kans op (Europese) fondsen. Verder hecht UNESCO ook veel belang aan de educatie, de lokale tradities en de holistische aanpak van de geoparken.
Vijf provincies (Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen) zijn initiatiefnemers voor het stevige dossier en werken hiervoor samen met meer dan zestig lokale besturen waaronder Berlare, kennisinstellingen (zoals HZ/Ugent), musea (zoals Watersnoodmuseum/Mercatormuseum) en toeristische diensten. Een huzarenstukje van publiek-private, internationale samenwerking.

Ontdek het zelf

Profiteer van de aankomende paasvakantie en wandel of fiets langs een van de vele interessante routes om het Unesco Global Geopark Schelde Delta te ontdekken: https://scheldedelta.eu/nl/ontdek-unesco-global-geopark.
Lees meer op www.scheldedelta.eu.