Annouk Thys

Berlart

Annouk Thys werkt voornamelijk met keramische materialen als glazuur en porselein. Tijdens haar studie aan LUCA Gent wist ze dat experiment belangrijk voor haar was. Het samenbrengen van verschillende materialen, het onderzoek naar gedrag van materialen is haar fascinatie. Noties van landschap, tijd en natuurelementen komen herhaaldelijk terug in haar werk. Haar tijd in het EKWC (2013, Nl) was een kans om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van glazuur als sculpturaal medium.  

Het werk voor Berlart stelt het visuele, het waarnemen, centraal. Wat gebeurt er met de waarneming van de kijker wanneer een werk in een nieuwe omgeving terecht komt? Ga je de werkelijkheid, die voor je ligt, op een nieuwe manier ervaren?  

Steeds blijft Annouk Thys glazuur en porselein op de voorgrond zetten. Door hun mysterieuze poëzie ontstaat een elliptisch en fascinerend universum.