Anouck Van Puyvelde

Berlart

Broken Beauty

Als juweelontwerpster is het voor Anouck Van Puyvelde een uitdaging om een werk te maken in openlucht. Ze zal delen van de wortels van een omgevallen boom uitwerken in verschillende metalen. De jonge Berlaarse ziet het mooie in alledaagse dingen en ze wil de aandacht vestigen op de schoonheid van vergankelijkheid. Door delen van de wortels uit te werken in verschillende metalen, wil Anouck als het ware die vergankelijkheid vastleggen en de mensen attent maken op de schoonheid van het imperfecte. 

www.anouckvanpuyvelde.be