Leen Vandierendonck

Berlart

Leen Vandierendonck wil een loket maken, een toegangspoort naar de tentoonstelling. De ‘triomfboog’ accentueert het binnengaan in een andere wereld zoals het paradijs in een sprookje. Haar werk ontmoet je langsheen het wandelpad, komende van ‘Het Brugske’.

7.1 | Loket Eendenkooi

Eens je door het sas bent van de grote waterpartijen en je komt aan de start van de wandeldijk valt de schoonheid van het landschap als een zalving over je. Om dat contrast te benadrukken lijkt het tafeltje tegen de boom op een loket als van een pretpark of een groot kantoorgebouw, een aanmeldpunt waar je er geen verwacht en waar je er ook geen zou willen omdat dit stukje natuur iedereen toebehoort. De vlaggetjes accentueren het binnengaan ‘in een andere wereld’ zoals bij een paradijs in een sprookje. Lang geleden stond er op deze plek eveneens een poort, een toegangspoort waar je tol moest betalen, dat hoorde ik vertellen terwijl ik mijn werk in situ opbouwde. Een bijzonder 'toeval'. 

7.1, 7.1, 7.1,…

Een numerieke code die zich aanbiedt, herhaald wordt, dwingend wordt.

Getallen die de werkelijkheid organiseren volgens bindende standaarden, zowel leidraad als keurslijf. Alles strak in het gelid, gefixeerd en gestructureerd. Maar hoe alarmerend is de – in wezen arbitraire – regelmaat waarmee we onze levens (laten) beheersen? Hoeveel marge is er voor een afwijking of een ontsporing, voor de persoonlijkheden die ons tot een ‘ik’ maken?

Met dank aan www.goelemaes.be maker in hout en www.jonaslescrauwaet.be via Platvvorm.org voor het duiden van 7.1

www.leenvandierendonck.com

www.instagram.com/leenvandierendonck