Berlart

Kunstroute
Expo

CC Stroming organiseert een kunstroute in de omgeving van de Eendenkooi.  Het artistiek parcours kadert in de nieuwe toeristische ontsluiting van het gebied, met aandacht voor het uniek erfgoed en de bijzondere natuur. Het is een hedendaagse tentoonstelling in een poëtisch stukje natuur. De combinatie met hedendaagse kunst zorgt voor een bijzondere natuurbeleving. Daarom deed CC Stroming een open call naar kunstenaars die de natuur een warm hart toedragen. We ontvingen 35 inzendingen waaruit de jury (Lieve Petrens, Trees De Mits, Leen De Greve) 10 kunstenaars selecteerde en koos voor originaliteit en complementariteit met de omgeving. De expo creëert een extra laag dat bijdraagt aan de totaalervaring bij een bezoek aan deze bijzondere site. Conceptuele kunst, minimalisme, arte povera, land art, design, ... Elke kunstenaar deed een persoonlijke en subtiele ingreep in deze prachtige omgeving.

"Aan de basis voor de keuze van de kunstenaars lag naast de inhoudelijke kwaliteit van het werk het betekenisvol gebruiken van de natuur als startpunt of inspiratiebron voor hun creatie. De ene kunstenaar heeft een meer inhoudelijke insteek, de andere werkt meer formeel of is gestimuleerd door de historiek van de plek, maar een groot deel van de kunstenaars gaat met de natuur zelf aan de slag, met de materie, met de kracht of met de vergankelijkheid ervan. In deze route trachten de kunstenaars het spanningsveld tussen kunst en natuur bloot te leggen." Trees De Mits

Lees het artikel op Kunstwerkt.

DEELNEMERS

Leen Vandierendonck wil een loket maken, een toegangspoort naar de tentoonstelling. De ‘triomfboog’ accentueert het binnengaan in een andere wereld zoals het paradijs in een sprookje. Haar werk ontmoet je  langsheen het wandelpad, komende van ‘Het Brugske’.

Thijs Van der Linden koos de bakenboom als locatie, de grote opgaande populier die naast het Kooikerhuisje staat. Als ode aan de sierlijke kromme boom wil hij de schors van deze boom conserveren. Dit door een afdruk te maken van de schors in een messing plaat.

Ook het werk van minimalist D.D. Trans is een subtiele ingreep in het landschap. Maar met zijn minimalistische daad, maakt hij een groot gebaar.

Ook Thomas Eggermont liet zich inspireren door de omgeving, meer bepaald door de turfwinning. Hij zal een gelaagde zuil bouwen en verwijst hiermee naar het gelaagd uitgraven van turf. In zijn sculptuur, opgetrokken uit stampleem, integreert hij omgedraaide borden, alsof ze afgewassen liggen te drogen.

Paul Gees onderzoekt in zijn werk de relatie natuur-cultuur. Zijn sculpturen zijn bedacht samengestelde composities van steen, metaal en hout waarbij evenwicht, spanning en geraffineerd gevoel voor verhoudingen de boventoon voeren.

Ann Verdonck maakt de bomen ‘zwanger’. Ze bouwt een touwconstructie in de bomen, in de vorm van een gestileerde diamant. De symboliek is duidelijk, de natuur als kostbaarste goed.

Ook Anja Vermeir boetseert haar werk in situ, met ongebakken papierklei. Een open plek in het bos is ideaal om een vergroeiing tot stand te brengen tussen de aanwezige natuur enerzijds en de georganiseerde cultuur anderzijds.

Irja Syvertsen doet een beroep op een boomchirurg en een glasblazer om haar interactief kunstwerk te realiseren. De convexe zwarte spiegel gemonteerd op een boomstam zoekt de blik van de wandelaar die zichzelf zal gespiegeld zien in een uitvergroot landschap.

Annouk Thys wil op haar beurt onze manier van observeren in vraag stellen. Ze maakt keramische tegels met glazuur als gestileerde landschappen.

Als juweelontwerpster is het voor Anouck Van Puyvelde een uitdaging om een werk te maken in openlucht. Ze zal delen van de wortels van een omgevallen boom uitwerken in verschillende metalen. De jonge Berlaarse ziet het mooie in alledaagse dingen en ze wil de aandacht vestigen op de schoonheid van vergankelijkheid.

PRAKTISCH

Berlart is vrij te bezoeken tot eind augustus.

Vrije toegang via 't Brugsken, Brielstraat, Nieuwdonk.

VERNISSAGE

Zondag 4 juli om 11.30 uur

Opluistering door instrumentenbouwer Herman De Wit

MEDITATIESESSIES

In de marge van de kunstroute worden er twee begeleide meditatiesessies gegeven, dit op 21 juli en 15 augustus om 10 uur in de Eendenkooi.