Digipunt

Nog niet helemaal digitaal? Vraag info aan de digicoach.

Nog niet helemaal digitaal? Stel je digitale vraag aan de digicoach.

Dit laagdrempelig initiatief zal bewoners helpen en ondersteunen bij eenvoudige digitale vragen. Een belangrijke stap voorwaarts om te zorgen dat iedereen mee is met de digitale evolutie (e-inclusie).

DIGIpunt is een plaats waar alle inwoners van Berlare kunnen langskomen met vragen over het gebruik van hun eigen smartphone, computer, mailbox, sociale media,... Het  gaat hier over onderwerpen als ‘hoe maak ik een Facebook account aan, hoe maak ik een e-mailadres aan, hoe gebruik ik Whatsapp, hoe zoek ik uren van de trein op, hoe koop ik een ticket met mijn smartphone…’ Vragen van technische of commerciële aard (hardwareproblemen, welke computer aan te kopen) behandelen wij niet. 

Iedereen welkom!

DIGIpunt richt zich tot alle Berlaarse bewoners. Iedereen die even in een digitale knoop zit kan er zijn licht komen opsteken. Een bijzondere focus wordt gelegd op kwetsbare groepen zoals kortgeschoolden, kansarmen en ouderen, zowel Nederlandstaligen als anderstaligen. Voor deze mensen vormt de digitalisering van onze maatschappij steeds vaker een struikelblok.

De data vind je hier.

Word jij een DIGIbuddie?

Om onze baliemedewerkers te ondersteunen bij het helpen met digitale vragen, zoeken we digibuddies.

Ben je thuis in de digitale wereld, ben je sociaal vaardig en kan je je enkele uren per maand vrijmaken om mensen met digitale vragen te helpen? Stuur een mailtje naar cultuurhuis@berlare.be. Wij zorgen voor vorming en educatief materiaal.